Мегалитно Тракийско светилище "Ляски Връх", край с. Старо Ляски - Южен Пирин

Аналогична на Поповото езеро, но жива и до днес картина на традиционна почит на мегалитно тракийско светилище в Пирин се наблюдава на Ляски връх в Южен Пирин. Надморската височина е около 1500 м. Обект на традиционна почит тук е естествена скална яма - жертвеник, част от древнотракийско мегалитно светилище. Керамичният материал датира от предримската, късноантичната, средновековната и възрожденската епохи. Проучването на паметника беше извършено съвместно от археологическия и етноложкия екип през 2004 г., ръководени  от доц. днк Васил Марков и ст.н.с. д-р Ангел Янков по време на традиционния празник Св. Дух, празнуван тук на 9/22 май. Артефактите от езическия култ в традиционните ритуали  включват жертва на черен овен при изгрев слънце над скалната яма-жертвеник. В нея задължително изтича кръвта на жертвеното животно. Тук се пуска като дар и черното руно на овена, а също монети, обредни хлябове. Правят се възлияния с остатъка от обредната храна. Ритуалното хоро със змиевидна стъпка и форма около ямата жертвеник, както и следите от мъжка и женска инициация тук допълват богатите следи от древния култ (Yankov, Markov 2004: Yankov,A., Markov, V. The Holy Spirit Holiday in the village of Novo Lyasky, Gotze Delchev Region. - In: Art and Culture with no Limits. Blagoevgrad: Neofit Rilski, 2004, p. 45-60.)

Darove Podnasqne na darove

Ляски връх. Дарове край ямата-жертвеник                               Поднасяне на дарове край ямата-жертвеник

От незапомнени времена до днес на Лясковския връх селяните от с. Старо Ляски правят курбан на 22 май /9 май - стар стил/ - патронният празник на св. Кръстор. Независимо от патрона си, празникът е известен сред населението като "Св. Дух". Празнува се за осигуряване на дъжд, да се предпазят нивите от градушки и за плодородие през годината. Прииждащите рано сутринта жени обличат отвора на скалната яма, разположена на самия връх със "змейски" цветя - комунига, перуника, люляк, цъфтящи наоколо. Поставят и дарове - храни, обредни хлябове, украсени с просфора и различни предмети. В старо време в ямата пускали и монети. Младо момиче слизало в пещерата и поставяло там обредните хлябове. Многобройните събрани накуп восъчни свещи обгарят входа на ямата жертвеник... (Извадка от книгата на проф. дн Васил Марков "Древнотракийско наследство в българската народна култура" 2010:89)

Jertva na cheren oven jertvoprinoshenie

Жертвоприношение на черен овен над скалната яма-жертвеник

Св. Христофор е бил много красив момък и го са искали много. Па той пък не щял да се жени и казва: "Господи, моля ти се дай ми кучешки образ, да не ме искат момите. Я искам да се посветя на теб!" И тога Господ го е обърнал. Даже имашe колизма такава в църквата (в църквата на Старо Ляски - бел.). Имаше колизма с кучешки образ на св. Дух. И тя е стара. Никой не може да каже коя година е. Той ли е направил първия курбан? Той! И затова тия дето не са женени, те колят курбан. Оженен човек не го коли, защото той си е бил ерген, момче си е бил. А защо черен овен? Черен, той е бил момче, вакъл. Курбан се коли черен. Защото той си е бил ерген. Въобще курбаните ги колят черни.. Черни брави колят курбани, черен коч. /Разказ на Радка Благова Бучкова от с. Ляски. Източник: Архив на експедициите на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и зточносредиземноморски култури. 2004 г.

Obredno horo

Обредното хоро край ямата-жертвеник