Hristiaski hramove

 

 

 

Резюме

 

Основна задача на монографията "Християнски храмове от Югозападна България"  е проучването на православните храмове на територията на Югозападна България и каталогизиране на неизвестните и малко известните на науката паметници. Теренните проучвания се концентрират в съвременната Благоевградска област и в диоцеза на Неврокопската епархия.

Събраните данни от изследваните досега от екипа ни 98 християнски църкви в региона дават достатъчно пълна картина за строителството и интериорната украса на енорийските и манастирските църкви.

Изследването е структурирано в три глави и каталог, съдържащ богат снимков материал и текстове към отделните паметници. Авторът на първа глава: "Архитектура, монументална живопис и иконопис във възрожденските храмове от Югозападна България" е Жана Пенчева; авторът на втора глава: "Митологични символи от църковната дърворезба в Югозападна България" е Васил Марков; авторът на трета глава: "Християнските храмове от Югозападна България в контекста на културния туризъм. Популяризиране на културното наследство чрез технологии" е Петя Костадинова.

В каталога са представени 69 християнски храма, като три от тях се намират в Роженския, Чуриловския и Тросковския манастир, а останалите са енорийски църкви. Те са подредени в каталога в азбучен ред по имената на техните патрони. При изработването на текстовете в хронологически план са разгледани: мястото на църквата, строителството на храма с архитектурата и вътрешния интериор - монументална живопис, иконопис, дърворезба. Подбрани са предимно храмове от Възраждането, които са представителни за православното изкуство в региона.

Екипът изказва своята благодарност на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим. Изказваме още благодарност на администрацията на Неврокопската митрополия, на многобройните свещеници, кметове, кметски наместници, представители на църковните настоятелства, които ни осигуриха достъп до изследваните църкви и манастири. Благодарим на колегите от Факултета по изкуствата при Югозападния университет "Неофит Рилски" за оказаната помощ при реализирането на тази монография.

 

На корицата: Интериор от църквата "Въведение Богородични" в Благоевград

 

Автори: Жана Пенчева, Васил Марков, Петя Костадинова
ISBN 978-954-00-0283-5
Издателство: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2021


Монографията е реализирана с финансовата подкрепа на Националната програма "Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие" на Министерството на образованието и науката.