Loading image. Please wait
 
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Тракийско мегалитно светилище край Царев Връх в Южна Рила
Изследователският екип