2018 izlozhba afish Университетският научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури отбеляза 10-годишнината от основаването си с фотоизложбата "На границата с неизвестното". Фотоизложбата е част от събитията, включени в "Национален студентски фестивал на изкуствата 2018". В няколко пана са представени едни от най-значимите научни открития на колегиума на Центъра за древни култури: "Ляски връх", "Скрибина", "Митровица","Кръстилски връх", "Палатски връх" и т.н. Акцентът е поставен върху "живите" тракийски скални светилища, които са уникални като съчетание на материално и нематериално културно наследство, в които и до днес продължават да се извършват традиционни народни обредни практики, наследство от тракийската древност.

2018 izlozhba 22018 izlozhba - 1