Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на Катедра "Културология"

11 май 2016 г., Благоевград, I корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски"

 

ПРОГРАМА

9.00-9.30  Регистрация на участниците - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, І корпус, Заседателна зала 114

9.30-9.45 Откриване на конференцията - Заседателна зала 114

9.45-10.30  Пленарно заседание - Заседателна зала 114

10.45-11.00 Кафе пауза

11.00-12.30 Заседания по секции

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30-15.30 Заседания по секции

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.45 Заседания по секции

17.30-18.00 Закриване на конференцията - Заседателна зала 114

 

Пленарно заседание

Модератор: Доц. д-р Татяна Шопова - ръководител на катедра "Културология"

Неконвенционалното творчество и неговото участие в постмодерната култура

Проф. д.изк. Валентин Ангелов - Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

За реципиента (възприемателя) в културата - права и задължения

Проф. д.ф.н. Надежда Драгова - Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Фолклорната традиция като важна част от идентичността ни в глобализиращия се свят

Проф. д.ф.н. Костадин Динчев - Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

 

СЕКЦИЯ 1: Културно-историческа памет, религия, идентичност

Модератори: Доц. д-р Мария Вълкова, Доц. д-р Татяна Стоичкова

Зала 114, Партер

Войната и грехът на европейските интелектуалци (към културната история на първата световна война)

Проф. д.ф.н. Лазар Копринаров - Югозападен университет "Неофит Рилски", Философски факултет, Катедра "Философски и политически науки"

Религията в конфигурацията на националната идентичност: типове европейски страни

Проф. д.ф.н. Нонка Богомилова - Институт за изследване на обществата и знанието - БАН

Обитаване, културна памет, културна идентичност

Проф. д.с.н. Таня Неделчева - Институт за изследване на обществата и знанието - БАН

Щрихи от културната идентичност на младите хора днес

Доц. д-р Мария Вълкова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Дискусия

Обедна почивка

Митът в традицията на китайската култура

Доц. д-р Антоанета Николова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Философски факултет, Катедра "Философски и политически науки"

Християнската аскетика и творческият процес - съпоставки и измерения

Доц. д-р Виктор Банов - преподавател в ЕПУ Перник, катедра "Обществени науки"

Култът към патрона в българския православен храм

Д-р Жана Пенчева - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Учебникарската книжнина през Възраждането - линии на просвещенското

Докторант Адриана Спасова, БАН

Арменците в България. Идентичност и историческа памет. анализ на резултатите от проведено анкетно проучване по проблема

Докторант Такухи Тавитян - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Философско-исторически факултет, Катедра "Етнология"

Надгробни кръстове при българите в Бесарабия - памет и идентичност

Николай Мостовой - Тараклийски университет, Молдова

Дискусия

Кафе пауза

Дискусии относно културните идентичности в светлината на бежанската криза

Доц. д-р Татяна Стоичкова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

"Преоткриване" на архитектурата на Балканите в пътеописанията на западните пътешественици

Докторант Яна Тодорова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Иван Хаджийски, традицията, историята и предизвикателствата пред изборите на съвременния българин

Д-р Мария Колева - Югозападен университет "Неофит Рилски"

Въпросът за учителските заплати през 1905 г. и политическата реакция на народнолибералната партия

Докторант Мариан Георгиев - Катедра "Нова и най-нова обща история" на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Дискусия

 

СЕКЦИЯ 2: Култура, медии, образование

Модератори: Гл. ас. д-р Силвия Петрова, Ас. д-р Нора Голешевска

Зала 572, 5 етаж

Режими на памет в дигиталната култура

Доц. Светлана Христова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Медийната грамотност в българия

Доц. д.с.н. Добринка Пейчева и проф. д.с.н. Валентина Миленкова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Философски Факултет, Катедра Социология

Радиото като институция на колективната памет

Д-р Росинка Проданова - продуцент в Радио Благоевград

Информационната библиотечна грамотност сред студентите

Доц. д-р Татяна Шопова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Дискусия

Обедна почивка

Университетските читатели във времето на информационните технологии. знания и умения в университетската библиотека в дигиталната ера

Николина Янева - Университетска библиотека, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Стратегии за "Self Management" в новите медии

Гл. ас. д-р Силвия Петрова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Съвременните дигитални технологии като инструмент за индивидуализиране на културни продукти

Докторант Карина Симеонова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Жените в интернет. личният блог като форма за самопрезентация в българското онлайн пространство

Докторант Калина Николова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Sustainability of the Global Economy Related to the Telecomunicattion Improvments, Information Technology and Social Media Impact

MSC. Margarita Muça (Laçka) - "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences, PHD Valbona Muça - "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences, Dr.Beatriçe Gani - Lecteur,Teaching Methodology Department, "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences

The Impact of Educational Technologies in Student's Motivating And Learning

Dr. Beatriçe Gani - Lecturer, Teaching Methodology Department, Faculty of Education, "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania, Dr. Valbona Muça - Lecturer, Sociology Department, Faculty of Education, "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania

Дискусия

Кафе пауза

The Use of Puppets at Abused Children to Express their Mood

Msc. Irena Xhaferri (Clinic, development and relationship psychologist), "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania, Faculty of Educational Sciences, Psychology Department

Rural-Urban Migration: Dynamics and Prospects for Integration Into Subkulturor - Plans Case Elbasan

Nuredin ÇEÇI - PhD Candidate, Department of Social Sciences, "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania

Mathematics and its Interaction with other Subjects

Msc.BlertaXhelilaj, "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania

The Impact of the Educational Level of Parents in their School Life Engagement

Dr. Ardian Tana; "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania, Prof.As.Dr. Florinda Tarusha, "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania

Интернет активизъм

Беатрис Янек - магистър - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Дискусия

 

СЕКЦИЯ 3: Културно наследство и културен туризъм

Модератори: Проф. д.н.к. Васил Марков, Гл. ас. д-р Димитрия Спасова

Малка заседателна зала 412, 4 етаж

Мегалитни и скално изсечени светилища от анатолия и от балканите. Сравнителен анализ

Проф. д.н.к. Васил Марков - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Културната памет - между "живите" ритуали и "мъртвите" светилища. Бележки върху "културната памет" на Ян Асман

Гл. Ас. д-р Александър Порталски - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, ПИФ, Катедра "История"

Мегалитно светилище Качулата в землището на град Стрелча

Докторант Николета Петкова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Траките мосинойки и мариандини в Анатолия у историческите съчинения на Ксенофонт

Докторант Виктор Стефанов - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Катедра История

Дискусия

Обедна почивка

The Thracian Iconography of Great Goddess in Aegean Thrace

Stavros D. Kiotsekoglou, Laboratory of Folklore and Social Anthropology of Democritus University of Thrace

Семантиката на водите и свещените извори в религиозните представи на древните общества

Докторант Антон Генов - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Култура от камък: паметниците на българските средновековни владетели

Д-р Димитър В. Атанасов - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН

Демонологични представи от традиционната народна култура. (По теренни етнографски материали от Гоцеделчевско)

Гл. ас. д-р Димитрия Спасова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Социо-културни влияния на туризма върху населението на Община Благоевград

Д-р Анелия Далева - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Управленски модели за опазване и развитие на културното наследство в България

Петя Костадинова - магистър - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Дискусия

Кафе пауза

Музикалнофолклорното наследство в изпълнителското изкуство на поколенията български акордеонисти /традиция и посоки на модернизацията/

Проф. д.н. Румен Потеров - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Музика"

Българската народна носия - древна и модерна

Д-р Татяна Христова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Изобразително изкуство"

"Тара-Ра-Бумбия"-съвременни културни аспекти на един театрален фестивал

Докторант Елен Арнаудова - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост. културно наследство и идентичност

Докторант Елица Панева - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Дискусия

Битки за литературен канон: Христо Ботев в литературните истории от края на XIX век

Гл.ас д-р Анна Алексиева, Институт за литература - БАН

Бай-Ганьо: селектиран прочит - неочаквана идентичност

Гл. ас д-р Григор Григоров - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Културата в консекутивния превод. апелативни форми в преводите от български на полски език

Д-р Станка Бонова - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Рефлексивното и предразсъдъчното усвояване на културната традиция

Гл. ас д-р - Лъчезар Антонов - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Галерия "Стоян Сотиров" - Благоевград. Една несъстояла се галерия

Илия Борисов - Регионален исторически музей Благоевград

Културните изследвания и визуалният обрат в хуманитаристиката

Ас. д-р Нора Голешевска - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Кафе пауза

Дискусия

Постмодернизмът между Запад и Изток

Докторант Ливия Нистор - Букурещки университет, Румъния

Образът на "Другия" в карикатурата

Докторант Черасела Танасе - Букурещки университет, Румъния

Дискусия

Afish - Konferentsia Kulturologia 20 g