На 24 октомври 2017 г. се състоя откриването на изложбата "Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост", която представя резултатите от теренните изследвания на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури в България, Македония и Гърция в рамките на етапи 2016 и 2017 г. на научно-изследователски проект "Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и в балкано-анатолийския регион".

В изложбата са показани:

1. Скално светилище "Провиралката" край Лиляч;

2. Църквата "Св. Архангел Михаил" край Лешко, с разположената непосредствено под храма скала с изсечени улеи и жертвени;

3. "Боров камък" - част от Белоградчишките скали;

4. Скалното светилище Златовръх и манастирът Трескавец край Прилеп - Македония;

5. Скално светилище "Маркови кули" край Прилеп - Македония;

6. Некромантейонът в Епир - Гърция;

7. Мистериално светилище "Елевзина" - Гърция;

8. Драконови къщи на остров Евбея - Гърция.

Изложбата може да бъде разгледана в УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски", ет. 5 фоайе.

17 izlozhba 217 izlozhba 417 izlozhba 317 izlozhba 1