Университетски научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури организира изнесено обучение за студенти от 1ви курс, специалности "Култура и медии", Култура и културен туризъм" и "Културология и културен мениджмънт" на тема "Митологични и фолклорни мотиви в християнски храмове от Югозападна България". Обучението ще се проведе на 11 март 2017 г.

 

Програма

9.30 Тръгване от паркинга на УК1

10.00 Пристигане в с. Падеш и посещение на църквата "Св. Димитър".

Дискусии на тема "Сакралната география" и "Митологични мотиви в църковната дърворезба"

12.00 Етнографско проучване в Падеш и дискусия на тема "Бранд на туристическа дестинация"

13.30 Посещение на църквата "Св. Архангел Михаил" в с. Долно Лешко

Дискусия на тема "Митологични и фолклорни мотиви в църковните стенописи и дърворезба"

14.30 Посещение на църквата "Св. Богородица" в с. Горно Лешко

 

Sv. Arhangel 1Sv. Arhangel 2 Sv. Dimitar