Фоторепортаж на организираното от Университетски научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури изнесено обучение за студенти от 1ви курс, специалности "Култура и медии", "Култура и културен туризъм" и "Културология и културен мениджмънт" на тема "Митологични и фолклорни мотиви в християнски храмове от Югозападна България".

В обучението взеха участие: Проф. д.н.к Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, ас. д-р Антон Генов, д-р Жана Пенчева, Ирина Василева и Беатрис Владимирова - редовни докторанти към катедра "Културология", Искра Иванова - специалност "Култура и медии", Жанета Чупренска - специалност "Културология и културен мениджмънт", Валдемар Иванов и Калоян Генов - специалност "Култура и културен туризъм", Слава Георгиева - магистър по "Интернет, нови медии и култура".

1

2

4

3

5

6

7

8

9