Изкуството на късните представители на Банската художествена школа - Михалко Голев и Димитър Сирлещов

Програма

8.30 Тръгване от паркинга пред Учебен корпус 1
9.00 -10.30 Посещение на църквата "Св. Илия" в с. Селище, построена през 1864 г.
11.00-12.30 Посещение на църквата Свети Архангел Михаил в Логодаж - художествен паметник на културата с национално значение.
13.00-15.30 Посещение на църквата "Св. Димитър" в с. Дренково, останките от средновековна църква в селското гробище и късноантичната крепост.