Гл. ас. д-р Антон Генов откри фотоизложбата "Мегалитни култови паметници от Балкано-Анатолийския регион". Фотосите представят мегалитни обекти, проучвани от екипа на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури в Мала Азия през 2019 г. и техни паралели от Източните Родопи. Събитието е част от програмата на Национален студентски фестивал на изкуствата 2019 г.

Изложбата може да бъде разгледана в ЮЗУ "Н. Рилски", УК 1, ет 5, кулоари на Факултета по изкуствата.

Проучванията са финансирани от Интердисциплинарно изследване на култа към великата богиня майка в българските земи и Балкано-Анатолийския регион и Национална научна програма КИННПОР.

2019/62019/22019/12019/32019/42019/72019/82019/10