През септември 2019 г. екипът на Центъра за древни европейски и източносредиземноморски култури изследва мегалитни паметници в землището на с. Горна Козница, общ. Невестино.

Проучванията са финансирани от Национална научна програма КИННПОР.

Екипът изказва благодарност на Румен Зиновиев за оказаното съдействие за локализирането на паметниците.

Koznitsa 1Koznitsa 3Koznitsa 4Koznitsa 5Koznitsa 6Koznitsa 7