В началото на месец юли 2019 г. екипът на Научно-изследователския център за древни европейски и източносредиземноморски култури проведе теренни проучвания в Южна Рила. В рамките на проучванията бяха регистрирани повече от 6 неизвестни на науката скални тракийски светилища, сред които и най-голямото сакрално скално изсичане в Югозападна България. Заедно с известните вече скални светилища от Рила планина: "Св . Гергьова скала", Разложко , "Царев връх", "Куртман ", "Малък Мечи връх", Благоевградско и скалното светилище "Кръста" край гр . Рила, открити също от екипи на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски", новооткритите сакрални паметници свидетелстват, че Рила е една свещена планина в епохата на тракийската древност.

Най-голям интерес представлява регистрираната землена пирамида, тип "мастаба", датираща от тракийската епоха. Този паметник, заедно с изображението на слънчева ладия от голямата стела, произхождаща от светилището "Столоватец", край Разлог, както и на ред топоними в Западните Родопи, Източен Пирин и Южна Рила, според проф. Васил Марков, свидетелства за вероятно проникване на религиозно влияние от Крито-минойската и Древноегипетската цивилизация по долината на  Средна и Горна Места.

2019 Rila 12019 Rila 2

2019 Rila 32019 Rila 4

2019 Rila 52019 Rila 6

Теренните проучвания на територията на Южна Рила са част от Националната научноизследователска програма КИННПОР на Министерството на образованието и науката за изследване, популяризиране и дигитализиране на българското културно-историческо наследство. Водещи партньори в програмата са ЮЗУ "Неофит Рилски", СУ "Климент Охридски" и Българската академия на науките.

Подкрепа на изследователския екипи ценна помощ при регистрирането на паметниците оказаха екипът на Национален парк "Рила" и Илиян Бучков от гр. Якоруда.