Част от екипа на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури взе участие 7-ия Международен конгрес Black Sea Antiquities (26-30 октомври).

Конгресът се проведе в Международния гръцки университет, Солун и беше посветен на паметта на Alehandru Avram (1956-2021) и на Gocha R. Tsetskhladze (1963-2022).

2022 Poster Markov2022 poster Genov