Проф. д.н.к Васил Марков, доц. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов и д-р Жана Пенчева участваха в научната конференция "Магията или вярата в свръхестественото", организирана от Регионалния етнографски музей в Пловдив. Конференцията бе посветена на доц. д-р Николай Колев и се осъществи с финансовата подкрепа на Министерството на културата. В двудневния форум участваха над 40 изследователи, представители на различни университети, научни и културни институти, национални и регионални музеи, училища и др. Докладите, представени на научната конференция, ще бъдат отпечатани в научен сборник, който ще е част от поредицата "Годишник на Регионален етнографски музей - Пловдив", т. 8.

 

Pl1Pl2

Pl3Pl4

Pl5Pl6