На 24 октомври 2017 г. от 11.00 ч. в УК 1, ет. 5 (фоайе) в рамите на "Х Национален студентски фестивал на изкуствата" ще бъде открита фотоизложбата "Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост", представяща резултатите от проучванията на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури по НИР проект "Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и балкано-анатолийския регион. IIри етап, 2017 г.

Изложбата ще бъде открита от проф. д.н.к. Васил Марков - преподавател в катедрата по Културология и директор на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури.

От 11.15 ч. в зала 572 ще бъде представен документалният филм "Великански дири", посветен на открития на Център за древни култури. Режисьор и сценарист - Цветан Симеонов, водещ проф. д.н.к. Васил Марков

fotoizlozhba 2017Velikanski diri