Университетският научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури и катедрата по Културология към ЮЗУ "Неофит Рилски" са домакин на изложбата "Изследване на мегалитните паметници в Сърнена Средна гора". Автори на изложбата са проф. дин Валерия Фол /Университет по библиотекознание и информационни технологии/, д-р Олег Константинов /Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"/ и докторант Петя Димова.

Изложбата е посветена на откритите от екипа на проф. Фол мегалитни обекти в Сърнена Средна гора, които бяха представени и в рамките на Втори международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики", под домакинството на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Изследването на мегалитните паметници е световна проблематика, застъпена в българската наука чрез проучванията в Югоизточна България през 19 и 20 век, а през последните 17 години и на територията на Западните Родопи, Пирин, Рила и Централна Средна гора чрез финансираните от ЮЗУ "Неофит Рилски" проекти на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури.

Новооткритите мегалитни паметници в Сърнена Средна гора обогатяват картината на мегалитното културно-историческо наследство на територията на България и откриват нови полета за изследване.

Изложбата бе открита на 3 май 2017 г. от 12.00 ч. в Изложбената зала на Факултета по изкуствата на УК1, партер от ас. д-р Антон Генов. Д-р Калин Стоев от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) представи мегалитните паметници и определи района на Сърнена Средна гора като един от ранните политическо-религиозни центрове в Древна Тракия.

IzlozhbaFol 1IzlozhbaFol 2IzlozhbaFol 3IzlozhbaFol 4IzlozhbaFol 5IzlozhbaFol 6IzlozhbaFol 7IzlozhbaFol8