Екипът на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури взе участие с постери и доклад в 26-я Международен конгрес по археоастрономия "Хармония и симетрия: небесни закономерности, оформящи човешката култура". Форумът се проведе от 28 август до 1 септември 2018 г. в Грац, Австрия. В докладът беше представено скално-изсеченото светилище край с Лиляч, Кюстендилско, наскоро изследвано при теренни проучвания, в които се включиха и студенти и докторанти от специалностите "Култура и медии" и "Култура и културен туризъм". Скално-изсеченият обект в местността "Църквище" край Лиляч предизвика интерес, поради запазената традиционна обредност, провеждана в скална среда, както и с резултатите от астрономическите измервания, които установиха наличието на древна мегалитна обсерватория, служеща за определяне деня на зимното слънцестоене и дните на пролетното и есенното равноденствие, делящи земеделската година в древността на две части - лято и зима. Конгресът бе организиран от Европейската асоциация за астрономия и култура (SEAC), а домакин бе университетът "Карл-Франц" в Грац. Събитието събра повече от 200 учени от различни страни и няколко континента. Във фокуса на докладите и дискусиите отново попаднаха световноизвестни мегалитни обекти, като Стоунхендж, Мачу Пикчу, Язили Кая,  но бяха представени и много нови, неизвестни за науката паметници.

SEAC Graz