На 3 юни 2022 г. част от екипа на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури се включи в Юбилейната научна конференция "30 години Национален парк "Рила"

Проф. д.н.к Васил Марков представи доклада "Скално светилище с мегалитна обсерватория "Марков камък" под Царев връх".

Доц. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов, д-р Жана Пенчева, ас. Анастас Ифандиев участваха с постери на тема:

  • Скално светилище "Марков камък" от вр. Фекиро;
  • Св. Йоан Предтеча в Бистрица - забележителен паметник на културата;
  • Интерактивна карта на мегалитни светилища в Рила планина.

Megalith FekiroBistritsaKarta