На 13 ноември 2015 г. Центърът за древни европейски и източносредиземноморски култури участва в националната научна конференция "Интердисциплинарно изследване на мегалити", организирана от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Регионален академичен център Шумен.

afish - shumen

В рамките на конференцията беше открита изложбата "Пирамиди от Древна Тракия" и представена електронната колективна монография "Мегалитната култура в Древна Тракия".

pokana kniga