afish - septemvri

Фотоизложбата "Пирамиди от Древна Тракия" беше открита на 16 септември 2015 г. в УК 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Изложбата е посветена на 15-годишнината на интердисциплинарната експедиция "Тракийски светилища от Западните Родопи, Пирин, Рила и Централна Средна гора", организирана от Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски" в сътрудничество с Археологически институт с музей при БАН, Институт за космически изследвания и технологии при БАН - филиал Стара Загора, Регионален етнографски музей- Пловдив, Народна обсерватория "Юрий Гагарин", Стара Загора.
След откриването на изложбата се състоя публичната лекция на проф. д.н.к. Васил Марков /преподавател по древни култури в специалностите Култура и културен туризъм, Културология, Култура и медии на Факултета по изкуствата и ръководител на Центъра за древни култури/ на същата проблематика.