На 23 април 2017 г. в рамките на научно-изследователския проект "Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион" II етап, 2017, екипът ма Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски и студенти от катедрата по Културология проведоха теренни изследвани на територията на общ. Симитли.

Цел на проучванията:

1/ локализиране и проучване на скално-изсечен жертвеник в землището на Стара Кресна;

2/ теренни обхождания по поречието на Дяволска река край Ощава;

3/ посещение на известното вече на науката мегалитно светилище в местността "Св. Мина" край Мечкул;

4/ посещение на параклиса "Св. Илия" край Ракитна - нагледен пример за фолклорното усвояване на селищната територия.

В проучването участваха: проф. д.н.к Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, ас. д-р Антон Генов, докторант Беатрис Владимирова, Валдемар Иванов и Калоян Генов - специалност "Култура и културен туризъм", Александра Балева - специалност "Култура и медии".

 

st. kr. 15st. kr. 1st. kr. 4st. kr. 16st. kr. 13st. kr. 3st. kr. 172st. kr. 5st. kr. 7st. kr. 9st. kr. 9st. kr. 10st. kr. 11st. kr. 12st. kr. 14