"Семантика, естетика, култура"

Юбилейната научна сесия в чест на 80-годишнината на  проф. д.и.н. Валентин Ангелов

12 май 2010 г.

 

Организатори

ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство, Катедра по скулптура и специални научни дисциплини"

Столична библиотека

 

ПРОГРАМА

12 май 2010

Зала 114 корпус І на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

 

9.30 ч. Откриване на конференцията

9.40 ч. Приветствия

10.00 ч. Доц. д-р Саша Лозанова, Лесотехнически университет,

Проф. д.и.н. Валентин Ангелов като изкуствовед

10.30 ч. Проф. д.и.н. В. Ангелов, ЮЗУ "Неофит Рилски", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".

Моят път в естетиката

11.00-11. 30 ч. Дискусия

11.30-12.30 ч. Почивка


Секция "Естетика и култура"

Зала 577

Председател: Доц. д-р Лазар Копринаров

Секретар: Гл. ас. д-р Лъчезар Антонов

 

12.30. ч. Доц.д-р Лазар Копринаров, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Третата естетика на Ортега-и-Гасет

12.50 ч. проф.д.ф.н. Иванка Стъпова, Институт за философски изследвания при БАН

Идеята за двойника: естетически аспекти

13.10 ч. Проф. д.и.н. Ангел Ангелов, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Рефлексията върху изкуството в България през втората половина на 1960-те

13.30 ч. Ст.н.с. І ст. д.ф.н. Правда Спасова, Институт за философски изследвания при БАН

"Естетиката на Мола" (Импровизация а ла Бодрияр)

13.50-14.10 ч. Почивка

14.10 ч. Доц. д-р Татяна Шопова, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Интегративното знание за изкуството

14.30 ч. Гл.ас. д-р Лъчезар Антонов, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Изкуството като органон на истината

14.50 ч. Докторант Юлиян Божидаров, Художествена академия

Въздействието на монументалните витражи в България от първата половина на ХХ в

15.10-15.50 ч. Дискусия

 

Секция "Семантика и култура"

Зала 572

Председател: Доц. д-р Мария Вълкова

Секретар: докторант Галин Пенев

 

12.30 ч. Ст.н.с.д.ф.н. Нонка Богомилова, Институт за философски изследвания при БАН

Илюзиите на културата: 3. Фройд за религията

12.50 ч. Доц. д-р Васил Сивов. ЮЗУ "Неофит Рилски"

Семантика на извънземните цивилизации.

13.10 ч. Проф. д.с.н. Пламен Братанов, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Триединството "четивност - слушаемост - гледаемост" при оценяване съдържанието на мултимедийната комуникация

13.30 ч. Доц.д-р Мария Вълкова, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Възприемане и въздействие на литературата: опит за конкретизация

13.50-14.10 ч. Почивка

14.10 ч. Доц. Ралица Игнатова. ЮЗУ "Неофит Рилски"

За изчезването и за несъмнената нужда от оставане...

14 30 ч. Докторант Радостина Михайлова, СУ"Климент Охридски"

Невербалният рекламен символ - персонифициран модел за свят

14. 50 ч. Докторант Галин Пенев, Институт за философски изследвания при БАН

Философия на името и мита

15. 10-15.50 ч. Дискусия

 

Секция "История и култура"

зала 412

Председател: Доц. д.н.к. Васил Марков

Секретар: Постдокторант Димитрия Спасова

 

12.30 ч. Гл.ас. Александър Порталски, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Лидийски влияния върху йонийската гръцка архитектура

12. 50 ч. Доц. д.н.к. Васил Марков, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Стелите от Разлог и посвещаването в тайното знание в Древна Тракия

13. 10 ч. Доц. д-р Десислава Лилова, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Формиране на българската териториална идентичност 1878-1879 г.

13.30. Постдокторант Димитрия Спасова, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Антични реликти в народната медицина от Югозападна България

13.50-14.10 ч. Почивка

14.10 ч. Докторант Николета Петкова, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Езически черти в честването на народния празник Илинден в Стрелча

14.30 ч. Антон Генов. Сдружение "Борей"

Приемственост в сакралното пространство на тракийски мегалити и християнски черковища от Западните Родопи

14.50-15.30 ч. Дискусия

 

Изложба с научни монографии на проф. д.и.н. Валентин Ангелов от фондовете на Столична библиотека и Университетска библиотека - Юзу "Неофит Рилски"

 

16.00 ч. Коктейл, малка заседателна зала 412