izlojba 11


Фотоизложбата представя резултатите от втория етап на проекта "Тракийски светилища от Западните Родопи", организиран от Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури, в сътрудничество с Национален археологически институт с музей при БАН - София, Народна обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора, Регионален етнографски музей - Пловдив и студенти от трети курс специалности "Културология" и "Култура и медии".

Реализирането на втория етап започна през месец юни 2011 г. с археологически обходи и етнографско проучване в селата Рибново и Буково, обл. Благоевград. В резултат на археологическите обходи на левия бряг на р. Вищерица, на Кара кая и в землищата на двете села, бяха регистрирани тракийски жертвеници, антично селище и два антични цистови некропола, унищожени от иманярска инвазия. Най-интересното откритие е мегалитното светилище в местността Герилица, включващо арка и култови площадки върху скалата със следи от обредни действия. Цялата площ пред скалната група е осеяна с иманярски изкопи, които показват богат културен пласт, наситен с тракийска керамика и множество корозирали железни фрагменти.

Следващият етап на проучванията беше съсредоточен в района на Средните Родопи. В местността Цирикова църква в землището на с. Орехово, обл. Смолян се извърши наблюдение на тракийско светилище, включващо много интересен скален лабиринт - своеобразен вход към подземния свят, покрит с орфеевото цвете Силивряк. На Пилаф тепе бяха разгледани мегалитни градежи от суха зидария и множество фрагменти тракийска керамика. При изкачването на Персенк и Елдермен, членовете на екипа имаха удоволствието да вървят по 5 километров напълно запазен участък на римския път "Виа Траяна".

В района на Централна Средна гора проучванията също бяха мащабни. Осъществи се археоастрономическо заснемане на мегалитните светилища Кулата, Голяма и Малка Кочула, Исара, което даде възможност да се определи с точност времето на протичане на древните обреди тук - пролетното и есенно равноденствие при Кулата и лятното слънцестоене при Исара. При археологическите обходи на хълма Стримонас, северно от гр. Стрелча бяха регистрирани високопланинска крепост с овален план, скални изсичания и арка. В местността Студен кладенец екипът попадна на три скални групи с множество изсичания, скална гъба, две арки и две скални яйца, едно от които маркирано с змийския знак N.

Направените открития са с висока научна стойност. Едновременно с това са част от културно-историческото наследство на България и е важно да бъдат социализирани и запазени за бъдещите поколения.

Цистов некропол, разрушен от иманярска инвазия между селата Скребатно и Осиково, общ. Гърмен - Западни Родопи

izlojba 3 izlojba 5

Проучване на тракийското мегалитно светилище в местността "Герилица" -  Западни Родопи

Етнографско проучване за следи от култа към Стопана покровител в с. Буково, общ. Гоце Делчев и с. Рибново, общ. Гърмен - Западни Родопи

izlojba 4izlojba 2

Проучване на тракийското мегалитно светилище "Кара кая" - Западни Родопи

Местност "Цирикова църква" и скалния лабиринт - землище на с. Орехово, обл Смолян. Западни Родопи

izlojba 6

zlojba 7

Културоложко наблюдение на запазения участък от римската пътна артерия "Виа Траяна" и върховете Пилаф тепе, Персенк и Елдермен - Централни Родопи

Археоастрономическо заснемане на тракийско мегалитно светилище Култата. Картиране и археологически разкопки на тракийско мегалитно светилище Скумсале - Землище на гр. Стрелча. Централна Средна гора

izlojba 8izlojba 10

Археоастрономическо заснемане на скалната арка от тракийското мегалитно светилище в местността Исара. Археологическо обхождане на в. Стримонас и проучване на тракийско мегалитно светилище в местността Студен кладенец - Централна Средна гора

Наблюдение на културно-историческата приемственост при параклисите св. Никола и св. Илия - Землище на гр. Добринище

izloba 1

 

презентация