2014 - 0

 

Фотоизложбата "Мегалитната култура в Древна Тракия" представи научните резултати от проучванията на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно средиземноморски култури, съвместно със студенти от специалности "Културология" и "Култура и медии" към катедра "Културология", Факултет по изкуствата по научно-изследователски проект "Мегалитната култура в Древна Тракия".

Първата част на проучванията беше посветена на мегалитните паметници в Рила с посещение на Царев връх и Добро поле, в югоизточната част на което се намира едно от най-високо разположените мегалитни светилища - "Марков камък", съобразено с деня на лятното слънцестоене. Археоастрономическите проучвания показват, че скалната арка на "Марков камък" е служела в древността за определяне именно деня на лятното слънцестоене, наследен в християнския календар от Еньовден.

Откритие на експедицията в този първи етап е мегалитното светилище "Марков камък" в близост до с. Дъбрава.

2014 - 92014 - 52014 - 42014 - 32014 - 62014 - 7

Втората част на проучванията се проведе отново в Рила с изследвания, съсредоточени по Илийна река, Бричебор, Кози камък и Краварско дере (по което е преминавал пътят на поклонниците от Атон за Рилски манастир през Добро поле).

2014 - 112014 - 102014 - 22014 - 1

Третата част от проучванията беше в Източните Родопи, където екипът на Центъра за древни култури посети мегалитни светилища в района на Златоград:
- Скално светилище "Крокодила" между селата Добромирци и Бенковски;
- Скални гробници в землището на селата Бенковски и Ягнево;
- Скално светилище "Слона" по пътя за с. Горна Каялоба и др.

2014 - 232014 - 202014 - 132014 - 14 2014 - 152014 - 18 2014 - 212014 - 172014 - 192014 - 222014 - 12

Последната част от дейностите по изследователския проект включваше осъществяване на международен научен семинар на тема "Дионис в Тракия. Мегалитната култура в Древна Тракия" в Ареален етнографски комплекс "Златоград". В рамките на семинара бяха посветени мегалитни светилища със скални гъби в Източните Родопи и се изнесоха следните доклади:

Карл А. Р. Рак - Бостънски университет, САЩ
The Mushroom Stones. Dionysus, Orpheus, and the Wolves of War

Алексей Стоев, Пенка Мъглова - Институт за космически изследвания и технологии при БАН - филиал Стара Загора, България
Тракийски мегалитни светилища от Източните Родопи. Археоастрономически аспекти

Ангел Янков, Грозделина Георгиева - Регионален етнографски музей Пловдив, България
Тракийски мегалитни светилища от Източните Родопи. Етноложки аспекти

Васил Марков - Югозападен университет "Неофит Рилски", България
Новооткрито мегалитно светилище в долината на Средна Струма

Алексей Гоцев - Национален археологически институт с музей при БАН, България
Тракийски мегалитни светилища от Западните Родопи. Археологически аспекти

Ставрос Киотсекоглу - Югозападен университет "Неофит Рилски", България
Тракийски мегалитни светилища от района на Еврос, Гърция

Николета Петкова - Югозападен университет "Неофит Рилски", България
Тракийски мегалитни светилища от Централна Средна гора

Антон Генов - Югозападен университет "Неофит Рилски", България
Тракийски мегалитни светилища от Западните Родопи. Антропологически аспекти

2014 - 242014 - 252014 - 262014 - 272014 - 292014 - 282014 - 342014 - 30 2014 - 35 2014 - 312014 - 332014 - 32