През 2019 г. екипът на Центъра за древни европейски и източносредиземноморски култури работи по проекта "Интердисциплинарно изследване на култа към Великата Богиня-майка в българските земи и Балкано-анатолийския регион".

Реализирането на проекта започна с антропологическо проучване на култовата приемственост в нематериалното културно наследство в трансграничния регион България - Гърция.

Проучванията в българската страна бяха съсредоточени в с. Тешово, където беше изследван сакралният пръстен от светци около селото - Св. Дух, Св. Архангел Михаил, Св. Пантелеймон и открояващият се вр. Св. Петър, на който е разположено едноименното черковище.

Anatolia 13Anatolia 14Anatolia 15Anatolia 16

На територията на Гърция документирахме отбелязваното на празника Духовден в село Волакас. Интересът ни беше привлечен от специфичното за празника конно шествие, което започва от Волакас и се изкачва до едноименния параклис в планината Боздаг (гр. Фалакро), където, начело със свещеника, се извършват обредни обиколки на сакралното пространство и се яде курбан от ярешко месо. В края на деня празникът продължава в самото село с обредно шествие на мегдана, последвано от кушии, наподобяващи тези на Тодоровден.

Anatolia 17Anatolia 18Anatolia 19Anatolia 20

В края юни дейностите по проекта продължиха с изследвания на няколко скално-изсечени светилища в Анатолия.

Най-впечатляващото от всички е скалното светилище, разположено край античната гръцка колония Фокея. Сакралната територия е мащабна, разположена е на три съседни скални хълма. Наблюдават се правоъгълни и трапецовидни ниши, в две от които бяха регистрирани релефи на Великата богиня Кибела. Три силуета на протосклптури бяха изследвани на централния хълм. На източния хълм край Фокея се наблюдава монументална пещера, сакрализирана в древността и посветена на Великата богиня. Монументалните скални групи наоколо са маркирани с големи групи скално изсечени ритуални стълби и като цяло напомнят на скално изсечени зикурати. Този паметник намира добри паралели в скалните светилища Татул и Ковил, и Ангел Войвода в Западните Родопи.

Anatolia 1Anatolia 2Anatolia 3Anatolia 4

В този регион бяха обходени също скалните светилища Олтарът на Зевс и Дяволската трапеза, които също имат много добри паралели сред проучваните от екипа ни светилища в българските земи.

Anatolia 5Anatolia 6

Край гр. Маниса, разположен в подножието на свещената в древността планина Сипил /древната Магнезия край планината Сипил/ беше изследван хетския скален релеф на Великата богиня Кубаба, разположен в м. Акпинар. Изследвана беше и една правилно оформена със свод-горе пещера, разположена източно, в съседство с релефа. Локализирано беше местоположението на скално-изсеченото светилище. "Тронът на Пелопс", разположено в същия регион на релефа и пещерата.

Anatolia 7Anatolia 8

Проучени бяха паметници от античния град Сарди: светилището на богинята Артемида, наследено от византийска църква, Гимназиона, Синагогата и част от Форума на Сарди от Римската епоха. Обходен беше и акропола на античния град Сарди, от където беше документирана свещената в древността планина Тмол, свещеното езеро на Гигес като свещена земя на предците на лидийските царе, както и огромния могилен царски некропол, разположен на южният бряг на езерото. Сакрализираната територия на езерото има паралел с тракийското скално светилище на Попово езеро в Централен Пирин и може да послужи за разчитането на част от символите в нашия паметник.

Anatolia 9Anatolia 10Anatolia 11Anatolia 12