Църквата "Свети Димитър" в село Долно Драглище

Църквата "Св. Димитър" е построена през 1835 г. в гробищния парк със средства, събрани от местното население. Изградена е по подобие на тази в Рилския манастир.

Тя е трикорабна псевдобазилика с полукръгла абсида и открита галерия от запад и юг. Резбованият иконостас е двуреден, като върху олтарните двери и централната част на венчилката има висока и на места ажурна резба.

На цокълните табла са изрисувани осем сцени от Шестоднева. Царските и малките целувателни икони в църквата от 1838 година са дело на Досю Коюв (Теодосий Константинович) - един най-видните представители на Тревненската художествена школа.

 

DDragl1 DDragl2 DDragl3
Църква "Свети Димитър" - екстериор ЦЦърква "Свети Димитър" - иконостас Църква "Свети Димитър" - "Иисус Христос в гроба"
DDragl4 DDragl5 DDragl6
Църква "Свети Димитър" - "Сътворението на Адам" Църква "Свети Димитър" - "Бог вдъхва живот" Църква "Свети Димитър" - "Адам дава имена на животните"

 

Църквата "Въведение Богородично" в град Благоевград

Храмът е построен от майсторите Доне и Христо от с. Стоймирово, Малашевско. (1840 до 1844 г.), а по-късно в близост до него се изгражда камбанария. В архитектурно отношение църквата е трикорабна базилика.

В периода от 1882 до 1888 г. едни от последните представители на Банската художествена школа - Михалко Голев, Димитър Сирлещов и Костадин Марунчев - стенописват части от храма. Иконостасът вероятно е изработен между 1844 и началото на 50-те години на XIX век.

Според композиционните пластични решения и подборът на темите специалистите го определят като работа на големите майстори от Самоковската художествена школа Атанас Теладур и Стойчо Фандъков (централната част), а северното крило вероятно е работа на резбари от Дебърската школа.

В храма се съхраняват над 80 икони, изписани основно през периода 1854-1856 г., като по-голяма част са разположени на иконостаса и са дело на представители на Самоковската и Банската художествени школи. Запазени са пет икони от 1812 г. на основоположника на Самоковската художествена школа Христо Димитров.

 

23Blg1 23Blg2 23Blg3
Църква "Въведение Богородично" - архитектурен облик Църква "Въведение Богородично" - иконостас Църква "Въведение Богородично" - "Колелото на живота"
23Blg4 23Blg5 23Blg6
Църква "Въведение Богородично" - олтарните двери Църква "Въведение Богородично" - икона на
св. Йоан Рилски
Църква "Въведение Богородично" - икона на
Св. Богородица с младенеца

 

Църквата "Свети Йоан Предтеча" в село Бистрица

Църквата "Св. Йоан Предтеча" е построена през 1872 г. в махала Дъбова, след съновидение на баба Дача (Дафина). Пророчицата се явява главен организатор на строителството и като благодарност нейния ктиторски портрет е нарисуван отвън на западната стена.

През 1875 г. е направен и рисуваният иконостас. През 1882-1883 г. представителите на Банската художествена школа Михалко Йованов и Димитър Сирлещов изографисват вътрешността на храма. Наред с каноничните сцени, отразяващи живота и чудесата на Иисус Христос и патрона на храма св. Йоан Предтеча, те рисуват и придобили популярност през XIX век сцени. Такива са "Колелото на живота", части от Апокалипсиса, "Смъртта на грешника", "Смъртта на праведника" и др.

През 1889 г. същите зографи украсяват откритата западна галерия от 1889 г. Изписани са популярни сцени, сред които "Грешното изповедание" и "Праведното изповедание".

 

Bistritsa1 Bistritsa2 Bistritsa3
ърква "Св. Йоан Предтеча", с. Бистрица Църква "Св. Йоан Предтеча" - Св. Йоан кръщава Църква "Св. Йоан Предтеча" - Смъртта на грешния
Bistritsa4 Bistritsa5 Bistritsa6
Църква "Св. Йоан Предтеча" - Апокалипсис Църква "Св. Йоан Предтеча" - Колелото на живота Църква "Св. Йоан Предтеча" - Света Марина

 

 

 

Източник: Пенчева, Ж., В. Марков, П. Костадинова. Християнски храмове от Югозападна България. Благоевград: УИ "Неофит Рилски" (чети електронно тук)