В края на 2014 г. екип на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури, съвместно с Институт за космически изследвания и технологии към БАН и филиал Стара Загора, проучи скално-изсечената пирамида в местността "Ак кая" (Бялата скала) при с. Ковил (общ. Крумовград, обл. Кърджали) в рамките на университетсктия проект "Мегалитната култура в Древна Тракия ІІ етап".

Мегалитният комплекс е част от огромна сакрална територия /с площ от приблизително 5-6 км. дължина и около 2 км. широчина/, наситена с мегалитни и скално-изсечени паметници: цели комплекси скално-изсечени жертвеници, улеи, култови пещери, трапецовидни ниши, следи от антични градежи, силуети на каменни фигури...

Сакралният център на свещената територия е разположен в западната част. Върху естествено плато се наблюдава забележителна концентрация от култови площадки, разположени на няколко етажа във височина и наситени със скално-изсечени жертвеници, трапецовидни ниши, пещерни храмове. Най-впечатляваща сред тях е скално-изсечената в материковата скала на платото стъпаловидна пирамида.

Пирамидата е пет степенна, с дължина на основата около 15 метра и същата обща височина. Ориентирана е по посоките на света. Прилепена е към скалния отвес, в който е изсечена, така че северната й част прелива в масива на скалното плато.

Първата, втората и третата скални тераси, както и плоският връх на пирамидата са достатъчно широки и са използвани в древните култови практики. За това свидетелстват регистрираните върху тях скално-изсечени жертвеници с "изтичащи" на юг, изток и запад улеи. Соларната им ориентация подсказва, че се касае за следи от култови практики, свързани с възлияние на свещена течност, посветени на слънчевото божество.

Kov 6 Kov 5

Следите от слънчевия култ личат най-ясно при най-голямото изсичане, разположено на първата, най-ниска площадка на скалната пирамида. Изсичането представлява значителна по размери полузасводена скална ниша, ориентирана изток-запад и широко отворена на юг. Общата й дължина надминава 12 м., а широчината й - 3 м. Така е оформен малък скално-изсечен храм. В оформящата го от изток тънка каменна стена е пробит отвор с форма на елипса/око (размери на хоризонталната ос - 0.5 м и вертикалната ос - 0.4 м), така че лъчите на изгряващото слънце  проникват през него и попадат върху северната стена на нишата. Работната хипотеза за предназначението на помещението бе, че се касае за изсечен храм на слънцето, една от функциите на който в древността била измерването на календарното време.

Kov 2 Kov 3

Kov 1 Kov 4

Археоастрономическите проучвания, проведени от доц. д-р Алексей Стоев и доц. д-р Пенка Мъглова от Института за космически изследвания и технологии при БАН през юни 2015 г., в рамките на проекта ни "Мегалитната култура от Древна Тракия ІІІ етап", потвърдиха това предположение. Измерванията показват, че в средата на помещението е изсечена проективна система, позволяваща да се наблюдава изгрева на Слънцето по време на пролетното и есенно равноденствие. През пробито в източния край на скалната ниша елипсовидно отверстие може да се проектират слънчевите лъчи върху специално изсечена повърхност на стената на нишата. Проекцията е била възможна за около 20 дни, центрирани към деня на пролетното/есенното равноденствие - 10 март - 2 април по съвременния календар.

Специално внимание заслужават и няколкото дълбоки и значителни по размерите си скално изсечени ниши/гробници?! в подножието на стъпаловидната пирамида. Те също са отворени на юг. Скалните пещери в подножието на пирамидата и скално изсечения "храм на слънцето" над тях, комуникират с останалите култови площадки във височина на пирамидата чрез тясна, изсечена в скалата пътека.

Kov 10 Kov 8

Kov 7 Kov 11

Датирането на пирамидата край с. Ковил е от първостепенно значение. Откритата на втората и третата тераса фрагментирана керамика е свлечена от културния пласт, разположен на върха на платото. Най-ранните фрагменти могат да се отнесат към Камено-медната епоха. Към тези материали вероятно принадлежи и един малък фрагмент от керамична култова фигура, открит на втората тераса на пирамидата. Останалият керамичен материал може да се отнесе най-общо към предримската и трако-римскката епоха. Така се оформя един твърде широк хронологически диапазон от възможна датировка на стъпаловидната пирамида, от няколко хилядолетия: вероятно от края на ІV хил. пр. Хр. до средата на І хил. сл. Хр.

При археоастрономическите проучвания (чрез определяне на астрономическия азимут на изгрева на Слънцето, наклона на местния хоризонт, ерозията на скалните форми и др.) беше определен наклонът на еклиптиката по време на създаването на паметника - i = 23°,99, който според археоастрономическия ни екип, отговаря на периода заключен между 2 600 - 2 500 г. пр. Хр. По всяка вероятност паметникът е бил дообработван и преизползван в последващите епохи, включително до 2-3 в. след Христа.

Kov 9 Kov 12