ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

МЕГАЛИТНИ ПАМЕТНИЦИ И КУЛТОВИ ПРАКТИКИ

12-15 октомври 2016 г.

 

ПОСВЕТЕН НА 40-ГОДИШНИНАТА НА ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР

Университетски научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград


СЪОРГАНИЗАТОРИ

Факултет по изкуствата, Катедра "Културология"

Институт за космически изследвания и технологии при БАН

Регионален етнографски музей - Пловдив

Сдружение с нестопанска цел "Борей 2009"


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

История на културата. Древни култури

Археология

Етнология

Археоастрономия

Геоархеология и археоминералогия


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д.н.к. Васил Марков - председател

Проф. д.и.н. Валерия Фол

Проф. д.изк.н Йордан Гошев

Проф. д.и.н Калин Порожанов

Проф. д-р Диана Гергова

Проф. д-р Енгин Бексач

Проф. д-р Станислав Иванишевски

Проф. д-р Тамила Потьомкина

Доц. д.г.н Руслан Костов

Доц. д-р Алексей Гоцев

Доц. д-р Алексей Стоев

Доц. д-р Ангел Янков

Доц. д-р Майя Василева

Доц. д-р Пенка Мъглова

Гл.ас. д-р Александър Порталски

Гл. ас. д-р Димитрия Спасова

Ас. д-р Мустафа Хатиплер

Д-р Емилия Пастор

Д-р Йовица Станковски

Д-р Катерина Перистери

Д-р Малгожата Гребска-Кулова

 

СЕКРЕТАРИАТ

Докторант Николета Петкова

Докторант Антон Генов

Докторант Ива Иванова

Докторант Ирина Василева

Докторант Яна Тодорова

Анастас Ифандиев


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМПОЗИУМА

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Университетски конгресен център "Бачиново"

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Университетски научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури

Факултет по изкуствата

2700 Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 66

България

Кабинет 1/576

Web: www.satrae.swu.bg

E-mail: satrae@swu.bg


КОНТАКТИ

Проф. д.н.к. Васил Марков ve22@abv.bg

markov@swu.bg

Гл. ас. д-р Димитрия Спасова d.spasova@swu.bg

Тел. +359 895 754 777

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Работен език: английски, немски, френски, италиански, испански

Форми за участие: доклад или постер

 

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Университетският научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури се ангажира с:

- Организирането на научния форум;

- Публикуването на докладите от симпозиума в самостоятелен том;

- Организиране на научна екскурзия за участниците в симпозиума. В научната екскурзия е включено посещение на скално-изсечени и мегалитни паметници по долината на р. Места.

2. Командировъчните разходи са за сметка на участниците в симпозиума.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

30.06.2016 г.      Първи циркуляр. Заявка за участие с резюме на доклада до 600 знака

15.07.2016 г.      Втори циркуляр. Обратна информация за приемане на доклада на посочен от Вас E-mail

01.09.2016 г.      Изпращане на доклада

12.10.2016 г.      Регистрация на участниците. Откриване на симпозиума. Приветствия. Пленарни доклади. Коктейл

13.10.2016 г.      Заседания по секции

14.10.2016 г.      Научна екскурзия за участниците в симпозиума

15.10.2016 г.      Отпътуване

 

ПРОГРАМА: Download

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: Download