На 8 ноември 2023 г. екипът на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури се включи в програмата на XVІ Национален студентски фестивал на изкуствата 2023 г. с фотоизложбата "Скални светилища от Западните Родопи. Виртуални разходки"

Изложбата представя един нестандартен поглед към свещените места на древните обитатели в Западните Родопи. С помощта на модерните дигитални технологии обектите от културно-историческото минало разкриват своята красота и величие. На всяка снимка има QR код, който при сканиране с камерата на смартфона води до виртуална разходка в светилището. На екрана се визуализира 360-градусова панорама, в която можем виртуално да се придвижваме и да разглеждаме от различна гледна точка скалите и природата наоколо. Най-впечатляващи са кадрите от върха на скалата, които ни дават поглед към хоризонта и към близките светилища, с които има визуална връзка.

2023Izlozhba12023Izlozhba2

2023Izlozhba32023Izlozhba4

2023Izlozhba52023Izlozhba6

2023Izlozhba72023Izlozhba8

2023Izlozhba92023Izlozhba10