Вторият международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики" се състоя от 12 до 14 октомври 2016 г.
В научния форум взеха участие 64-ма учени от 16 страни и 3 континента - България, Великобритания, САЩ, Румъния, Турция, Гърция, Италия, Унгария, Португалия, Грузия, Русия, Индия, Пакистан и Канада и др.
В рамките на научната екскурзия бяха посетени мегалитни и скално-изсечени паметници по долината на Средна Места - едни от най-значимите научни открития на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури през последните 16 години.
Предстои публикуването на самостоятелен том с докладите от симпозиума от Университетското издателство "Неофит Рилски".

SecSymp1

SecSymp5

SecSymp2

SecSymp3

SecSymp4