Тракийско мегалитно светилище "Скрибина" при с. Крибул, Гоцеделчевско

Много близко до "Градището" като структура и наследени традиционни обредни практики представлява светилището в м. Скрибина край с. Крибул, Гоцеделчевско. Тук археологическите материали не са така масови като при "Градището" (Поп Минчин камък) - няколко кръгли вкопавания в съседство и неголямо количество фрагментирана антична керамика. Последното може да се отдаде на липсата на иманярска инвазия  и на значителната ерозия поради стръмния склон. Арката е пробита високо в естествената скала. Разположена е в дъбова горичка, цялата осеяна с изоставени дрехи на болни хора. До нея се достига по дървена стълба, окичена със същите червени конци - мерки на ръста на болните. В обреда е включен и огънят - чрез опалване на болния в кръг при позицията - "горе". Извършва се след провирането му през скалния отвор. Следва изоставянето на старата болна същност чрез събличането на старите дрехи тук и плащане за полученото здраве. Последното става чрез поставянето на дребни монети върху скалната площадка след арката.

Забележително е вярването, че женските и психическите болести тук се лекуват не от камъка, а от голямата черна змия - стопан на святото място, която вика по обредно-магически път посветена в лечебните практики жената-лечителка.

Обредните лечебни практики в Скрибина се извършват от българо-мохамеданите. Напълно аналогичен обред, макар и не така добре съхранен, се поддържа и до днес при мегалитното тракийско светилище "Св. Гергьова скала" от българите християни край с. Бачево, Разложко. Всичко това, заедно с недвусмислените археологически материали сочи генеалогията на откритите обреди в предмюсюлманската и предхристиянската епоха и ги свързва с тракийската древност. В семантичен и функционален аспект те могат да се изведат от обреда на обезсмъртяването в Древна Тракия. (Марков, В. Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ Неофит Рилски" 2007.

Rock arch

Скална арка в м. Скрибина, с. Крибул - Западни Родопи

Abandoned

Изоставени стари дрехи край скалната арка в м. Скрибина - Западни Родопи

rock platform

Излизане на скалната площадка след провирането в позицията горе

Scorching

Опалване на болния в огнен кръг след провирането

Skribina

Скрибина - скалната площадка с посветената в лечебните практики жена