ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

Древни култури в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие

МЕГАЛИТНИ ПАМЕТНИЦИ И КУЛТОВИ ПРАКТИКИ 11-14 ОКТОМВРИ 2012

 

11.10.1012 г. 15,30 ч.

ОТКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМА

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ", БЛАГОЕВГРАД

УЧЕБЕН КОРПУС І, ЗАЛА 114, ЕТАЖ І

 

12.10.2012 г. 9.00-13.00 ч.

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР "БАЧИНОВО"

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 • Проф. д.н.к. Васил Марков - председател
 • Проф. д.и.н. Валерия Фол
 • Проф. д-р Енгин Бексач
 • Проф. дин Иван Маразов
 • Проф. дин Йордан Гошев
 • Проф. д.и.н Калин Порожанов
 • Проф. д-р Мустафа Сайар
 • Проф. д-р Станислав Иванишевски
 • Проф. д-р Тамила Потьомкина
 • Доц. д-р Алексей Гоцев
 • Доц. д-р Ангел Янков
 • Доц. д-р Диана Гергова
 • Доц. д-р Иван Христов
 • Доц. д-р Милена Тонкова
 • Доц. д-р Пенка Мъглова
 • Доц. дгн Руслан Костов
 • Доц. д-р Татяна Шалганова
 • Гл. ас. д-р Александър Порталски
 • Ас. д-р Димитрия Спасова
 • Ас. д-р Мустафа Хатиплер
 • Д-р Алексей Стоев
 • Д-р Йовица Станковски
 • Д-р Катерина Перистери
 • Д-р Малгожата Гребска-Кулова

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

 • ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА
 • КАТЕДРА "КУЛТУРОЛОГИЯ"
 • ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БАН
 • РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ
 • НАРОДНА ОБСЕРВАТОРИЯ ЮРИЙ ГАГАРИН - СТАРА ЗАГОРА
 • СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БОРЕЙ 2009"

 

СЕКРЕТАРИАТ

 • Докторант Николета Петкова
 • Николай Нанев
 • Антон Генов
 • Анастас Ифандиев
 • Красимира Алексиева
 • Таня Крушовска
 • Цветомир Милошов

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Югозападен университет "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата

Научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури

2700 Благоевград, ул. "Иван Михайлов" №66, Кабинет 1/576

БЪЛГАРИЯ

E-mail: satrae@swu.bg

 

КОНТАКТИ:

Проф. д.н.к. Васил Марков  markov@swu.bg

Ас. д-р Димитрия Спасова d.spasova@swu.bg

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Работен език: английски, немски, френски, италиански, руски

Форми за участие: доклад или постер


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Университетският научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури се ангажира с:

 • Организирането на научния форум
 • Публикуването на докладите от симпозиума в самостоятелен том
 • Организиране на научна екскурзия за участниците в симпозиума

2. Командировъчните разходи са за сметка на участниците в симпозиума

 

Програма