Мегалитно Тракийско светилище "Градището" ("Поп Минчин камък") - с. Долно Дряново, Гоцеделчевско

Едни от най-често срещаните елементи в древнотракийските мегалитни светилища са скалните арки. Срещаме ги в множество паметници, на базата на което можем да твърдим, че те са неделима част от сакрализираната в древността територия.

Археоастрономическите проучвания показват, че изборът на скалните арки, които винаги се характеризират с точно определена ориентация е подчертано преднамерен. Ориентирането на светлия отвор е винаги с източни и западни азимути на екстремни изгреви и залези на слънцето по време на слънцестоене. Този факт показва, че древният наблюдател е избирал паметниците главно за определяне на продължителността на слънчевата тропическа година, проследявайки движението на слънцето по небесната сфера.

Голяма част от скалните арки престават да функционират в края на Античността. При друга голяма група паметници, обаче се наблюдава забележително културно-историческо наследство на култово-обредните практики. Тук се включват мегалитни обекти, на които се практикува обредно провиране през скални отвори с магически лечебен характер.

Megalitna arkaGradishte 2

Един от най-впечатляващите паметници от втория тип е скалната арка в местността Градището ("Поп Минчин камък") край с. Долно Дряново, Гоцеделчевско. Тя представлява класически кромлех. Арката е насочена на североизток, а фрагментираната ръчно изработена тракийска керамика свидетелства за следи от древни култови обреди.

Gradishte 3Gradishte 7

Магическите лечебни обреди чрез провиране се практикуват тук до 2003 г. Болните се водят от 70-годишната тогава Атидже Саидова от с. Долно Дряново. Преди да пристъпи към обредното провиране, възрастната жена трябва да установи каква е болестта и какъв е най-подходящият лек. За целта размазва върху квадратна хартия пчелен мед, произнася молитви, въртейки пръста си в посока обратна на часовниковата стрелка и пита многократно как да помогне на болния. Ако отговорът на въпросите е лекуването да се проведе на скалната арка, обредът продължава на следващия ден рано сутринта. Болният трябва да е облякъл два ката дрехи, т.е. върху старите носи нови.

Точно преди изгрев слънце болният и лечителката отиват при скалната арка. Лечителката се приближава сама и произнася молитви. След това приканва болния да премине с арката, но с жестове, мълчешком. Провирането задължително се извършва при обредно мълчание отгоре - надолу, т.е. в посока от изток на запад, заедно с проникващите в отвора на култовото съоръжение лъчи на изгряващото слънце.

Gradishte 5Gradishte 4

Върху южния ляв камък се поставя червен конец, с който предварително е измерен ръста на лекувания. След провирането, пак там се поставят дребни монети - отплата за полученото здраве. Излизайки от арката, болният съблича горните си дрехи и ги оставя върху същия камък или край него - на скалите наоколо, но винаги от южната, лява на провирането страна.

Макар и силно профанизирана и тук можем да открием древната култово-магическа практика за връщане в пещерата утроба на майката земя, където умира и се изоставя старата, болна същност на човека и той излиза от пещерата оздравял, т.е. обновен и възроден за нов живот.

Gradishte 8Skalno izsichane

Imanqrska invaziqAntichna keramika

Gradishte 1Gradishte 6

 

Литература

Генов 2018: Антон Генов. Обожествената природа /Скални светилища от Рила, Родопите и Пирин/. Велико Търново

Марков 2010: Васил Марков. Древнотракийско наследство от българската народна култура. Велико Търново

Марков 2009: Васил Марков. Културно-историческо наследство от култа към сакрализираната змия - змей в земите на тракийските сатри. Благоевград: УИ "Н. Рилски"

Марков 2007 Васил Марков. Културно наследство и приемственост Наследството от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ "Н. Рилски"

Марков, Гоцев, Янков 2003: Васил Марков, Алексей Гоцев, Ангел Янков. Сакрално пространство в Древна Тракия. Благоевград: УИ "Н. Рилски"

Megalithic Monuments and Cult Practices Proceedings of the Second International Symposium Blagoevgrad, 12-15 October 2016