Мегалитно Тракийско светилище "Градището" ("Поп Минчин камък") - с. Долно Дряново, Гоцеделчевско

Определено значимо откритие е скалното светилище при с. Долно Дряново и откритата скална арка, част от мегалитното тракийско светилище "Градището" (Поп Минчин камък) Марков, В., Гоцев, Ал., Янков, А. Сакрално пространство в Древна Тракия. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003: 55-70).Върху издаващ се на юг скалист нос, са изсечени множество групи ями с кръгла форма, чиито диаметър се движи между 15 и 20 см и дълбочина между 10 и 15 см. Скалата е осеяна с фрагментирана керамика, датираща основно от предримската и късноантичната епохи.

Скалната арка - мегалит е забележителна с това, че продължава да се използва чак до 2002 г. за традиционни народни обредно-магически действия, посветени на лекуването на женско безплодие и всякакви други заболявания. Преминавайки през нея рано сутрин при изгрев слънце, "лекуваният" изоставя старите си дрехи в, или край арката и остава по нови, т.е. придобива нова същност, "ражда се" за нов живот. Оставя монети в дар за полученото здраве върху южния камък на арката. Там са поставяни и червените конци, с които предварително е измерван болния. На базата на семантичния анализ на обреда е възможно тълкуване на лечебния ритуал, като артефакт от обреда на обезсмъртяването в Древна Тракия, осъществяван чрез слизане в подземния свят Марков, В. Културно наследство и приемственост. наследство от древноезическите свети места в българската народна култура. Благоевград: УИ Неофит Рилски" 2007: 211-216).

Megalitna arka
Мегалитна арка

Skalno izsichane
Скално изсичане

Imanqrska invaziq
Иманярска инвазия

Antichna keramika
Антична керамика