В периода 2006-2010 г. изследователските усилия на експедицията "Тракийски светилища от Западните Родопи, Пирин и Рила", организирана от Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при Югозападен университет "Неофит Рилски", Катедра "Културология" с подкрепата на Национален археологически институт с музей при БАН - София, Регионален етнографски музей "Стою Шишков" - Пловдив, Народна астрономическа обсерватория с планетариум "Юрий Гагарин" - Стара Загора,  бяха съсредоточени в района на Царев връх в южния дял на Рила. През 2006 г. в югоизточното подножие на върха - на Добро поле експедиционният екип откри едно от най-високо разположените (1800-2000 м. н.в.) и огромно като площ древнотракийски мегалитни светилища - Марков камък.

Марков камък е маркиран от скална арка - груба, вероятно изкуствено изработена, чрез поставяне на огромна каменна плоча върху две съседни материкови скали. В скалата над нея са издълбани две огромни човешки ръце, които в народните легенди познаваме като ръцете на Крали Марко. Върху покривния камък на арката личат множество вкопавания, най-забележителното от които е "стъпката" ("Крали Маркова стъпка") с улеи, изтичащи в светлия отвор. Централният жертвеник притежава още една слънчева арка, изградена по аналогична начин, насочена в посока юг. Без съмнение става дума за импозантен мегалитен жертвеник, ориентиран със скалните си арки към две основни посоки от движението на слънцето - изток и юг.

Специално внимание заслужава и каменното яйце - природен код, маркирано с жертвеници. То се намира на пътя на слънчевите лъчи, попадащи рано сутрин в просвета на арката.

През лятото на 2007 г. археоастрономите доц. д-р Алексей Стоев и доц. д-р Пенка Мъглова установиха, че скалната арка е служела в древността за определяне деня на лятното слънцестоене, наследен в християнския календар от Еньовден. Точката на изгрева в този ден е маркирана от скална гъба на близкия източен хоризонт.

 

Rock arch

Скалната арка

Sacrifical altars

Скално изсечени жертвеници с форма на човешки длани

 stone egg

Каменното яйце, маркирано с жертвеници

 Rock mask

Скална маска-жертвеник

Flint Arrow

Кремъчна стрела. Късна бронзова епоха

ancient pottery

Тракийска и късноантична керамика