Телефон за контакти, допълнителна информация и записване в специалностите на катедра "Културология" +359 899 893 562

Университетският научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури е специализирана университетска интердисциплинарна научна структура към Югозападен университет "Неофит Рилски" и катедра "Културология".

Катедра "Културология" е създадена през 1995 г. като част от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски". До 2009 г. в катедрата се обучават студенти за образователно-квалификационна степен бакалавър в специалност "Културология". През 2009 г. стартира специалност Култура и медии, през 2014 г. - специалност Култура и културен туризъм, а през 2016 г. - специалност "Културология" е трансформирана в Културология и културен мениджмънт. Катедрата обучава студенти за образователно-квалификационна степен магистър по Интернет, нови медии и култура; Медии, продуцентство и бизнес; Културен мениджмънт и визуални комуникации; Културно наследство и културен туризъм.

През първите пет семестъра специалности "Културология и културен мениджмънт", "Култура и медии", "Култура и културен туризъм" формират общ поток с изучаване на базови дисциплини в областта на културата:

Първи семестър: Теория на културата, Древни култури -1 част, Културна антропология-1 част, Изкуство и комуникация + избираеми дисциплини според профила и спорт;
Втори семестър: Древни култури - 2 част, Култура и личност, Европейски културни политики, Културна антропология -2 част + избираеми дисциплини според профила, спорт и практика;
Трети семестър: Култура на Ренесанса, Древни култури по българските земи, Култура и комуникация -1 част, Антропология на Средновековието, Култура и социална критика - 1 част + избираеми дисциплини според профила и спорт;
Четвърти семестър: Култура на модерността - 1 част /XVII-XVIII в./, Визуална култура, Култура и устойчиво развитие, Култура и комуникация - 2 част, Култура и социална критика - 2 част + избираеми дисциплини според профила, спорт и практика;
Пети семестър: Култура на всекидневието, Култура на модерността - 2 част /XIX-XX в./, Семиотика на културата, Социализация на културното наследство, Религия и култура + избираеми дисциплини според профила и спорт.

След пети семестър специалностите се разделят с цел изучаване на профилиращи дисциплини в съответната специалност.

Лекционният курс за  Културология и културен мениджмънт продължава с:

Шести семестър: Психология на личността , Култура на Югоизточна Европа, Българска народна култура, Стратегически мениджмънт в изкуствата и културата + избираеми дисциплини и практика.
Седми семестър: Култура на българското Средновековие, Възрожденска култура, Култура на българските общности в чужбина и на иноетничните групи у нас, Предприемачество в сферата на културата, Интегриран маркетинг в изкуствата и културата + избираеми дисциплини и практика;
Осми семестър: Българска културна история - ХХ-ти век, Културологични изследвания, Идеята за Европа/Европа: ценности и въобразени географии, Културни индустрии, Избираеми дисциплини и подготовка за защита на дипломна работа или държавен изпит.

Профилиращият лекционен курс за специалност Култура и културен туризъм включва:

Шести семестър: Българската  народна култура, Туроператорска и агентска дейност, Туристически изложения и туристически борси, Икономика на туризма, Познавателен туризъм, Конюнктура в туристическата индустрия + избираеми дисциплини и практика
Седми семестър: Култура на Българското средновековие, Култура на Българското Възраждане като обект на културен туризъм, Туризъм на Балкански регион, Култура на българските общности в чужбина и на иноетничните групи у нас + избираеми дисциплини и практика
Осми семестър: Европа: ценности, географии, наследства, Българската култура: традиции и съвременност, Предприемачество и малък бизнес в туризма, Проектиране на туристически маршрут и подготовка на екскурзоводски беседи + избираема дисциплина и подготовка за защита на дипломна работа или държавен изпит.

Профилиращият лекционен курс за специалност Култура и медии се състои от дисциплините:

Шести семестър: Периодичен печат и култура, Популярна култура, Основи на рекламата, Изкуствата в Интернет пространството, Медии, българска култура и език - 1 част + избираеми дисциплини и практика;
Седми семестър: Радио и култура, Визуална антропология, Визуални медии и култура - 1 част, Медии, българска култура и език - 2 част + избираеми дисциплини и практика;
Осми семестър: Нови медии и гражданско общество, Визуални медии и култура - 2 част, Публична реч, Нематериално културно наследство и медии, Защита на дипломна работа или държавен изпит.

Изнесени студентски научно-практически семинари

През последните години катедра "Културология" превърна в традиция провеждането на изнесени студентски научно-практичеки семинари в страната и на Балканите. Целта на семинарите е студентите да се запознаят на терен с изучаваните паметници в рамките на лекциите по "Теория и история на културата" и да придобиват практически опит в областта на културния туризъм, рекламата и медиите . В резултат, Катедрата е организирала над 10 семинара в рамките на последните 7 години, по-голямата част от които на територията на България, а в периода 2014-2016 г. - три много успешни семинара, представящи най-известните исторически паметници в Гърция. Част от целите, които си поставяме в семинарите са: да се приложат интерактивни методи за презентация и креативен туризъм; натрупване на практически опит като организатори и екскурзоводи на студентите от специалност "Култура и културен туризъм"; да се дискутират актуални теми, свързани със социализацията на културно-историческото наследство с музейните работници, изследователи и участващия преподавателски екип; да се изготвят научни доклади за посетените паметници, които да представят в рамките на семинара и на студентските и докторантски научни четения на катедра "Културология"; студентите от специалност "Култура и медии" да получат възможност да отразят семинара в електронните и печатни медии и т.н.

В периода 2011-2017 г. в рамките на изнесените семинари студентите имаха възможност да посетят и да се запознаят с културно-историческото наследство на:

14-15 ноември 2017 Мегалитно светилище "Градището" край Долно Дряново, църквата "Св. Никола" в Долен, Никополис ад Нестум и музеи в Гоце Делчев и Банско. /в линка: част от лекцията на проф. днк Васил Марков при мегалитното светилище "Градището" - 1ва част и 2ра част/

kulturologia 12kulturologia 14kulturologia 12

19-20 ноември 2016 Сакралните центрове и светилища на Древна Македония и Епир: Некромантионът, светилището на Зевс в Додона, горбницата на Филип Македонски, археологическия музей в Йоанина; византийския и археологически музей във Верия, манастирите Панагия Сумела и св. Йоан Кръстител и др.

18-19 ноември 2015 светилищата на Зевс, Деметра и Изида, храмът на Афродита, Археологическия музей в Дион, средновековния замък Платамон, скалния параклис "Св. Параскева" в долината Темпи, археологическия обект Делфи, включващ храма на Аполон; делфийския театър, съкровищниците, делфийския стадион, Толоса и археологическия музей, микенското селище Димини и т.н. в рамките на семинара Светилища и оракули в Древна Гърция. / Линк към едноименния документален филм/.

kulturologia 8Delfi 6Delfi 2

13 и 14 ноември 2014 Археологически паметници в Северна Гърция: руините на Пела; църквата "Св. Димитър" и археологическия музей в Солун; археологическия музей, южната порта на полиса и дървения мост от времето на Александър Македонски в Амфиполи; археологическия музей в Серес.

kulturologia 1 kulturologia 11

Март 2014 с. Добърско, гр. Банско, Никополис ад Неструм, Хаджидимово, с. Тешево;

Април 2014 Рилски манастир и Кюстендил;

Април 2013 Мегалитната култура в Източни Родопи - Татул, Перперикон, Александрово;

Май 2013 Долината на тракийските царе - Казанлък и Стара Загора;

Ноември 2013 Старите български столици Плиска, Преслав, Велико Търново;

kulturologia 10kulturologia 7kulturologia 3

kulturologia 4kulturologia 5kulturologia 6

Ноември 2012  Сандански, Мелник, Роженски манастир;

Ноември 2012 Панагюрище, Копривщица, Старосел;

Май 2011 Кюстендил, Бобошево и среднвековната църква във Вуково.

Студентка активност

През 2017 г. студенти от специалност "Култура и медии" и "Културология и културен мениджмънт" под ръководството на главния организатор на събитието четвъртокурсничката Глория Стоева от сециалност "Култура и медии", работиха по Първи университетски семинар с блогъри и влогъри "Вдъхновение за успех". Целта на студентите беше да организират семинар, в който популярни в България блогъри и влогъри да споделят професионалните си успехи и амбиции и да предложат успешни стратегии, които да бъдат от полза на стартиращите в тази област студенти. В семинара взеха участие едни от най-популярните блогъри и влогъри в България - Снежана Атанасова, Антоанет Пепе, Милица Стоянова, Ивана Александрова, Калина Николова, Павел Колев, Цветина Цолова и Христо Стефанов.

През летния семестър на 2017 г. Глория Стоева - студентка в 3ти курс специалност "Култура и медии" откри първата си самостоятелна фотоизложба в ЮЗУ "Неофит Рисли", озаглавена Χρωματα. Във фотоизложбата са представени форми на далтонизъм. На всяко от 18те табла е основното, "реално" изображение е обработено след това в нови две, които показват как се трансформират цветовете през погледа на далтониста. / линк/

През 2016 г. студентите от катедра "Културологи" съвместно с колегите си от катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" и ученици от Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" /бивша Солунска/ и Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" работиха съвметсно по предизвикателство на тема "Визуален диалог". Целта на предизвикателството е да се създадат късометражни филми на вълнуващи ги теми. В резултат бяха създадени филмите: " BARCODE", " Къде си ти, Ромео?" и " Идея". Филмите, заедно със специално подготвен филм за Предизвикателството бяха, представени в рамките на Национален студентски фестивал на изкуствата 2016.

vizualen dialog 1vizualen dialog 2vizualen dialog 3

През 2014 г. студенти от специалности :Културология" и "Култура и медии" подготвиха фотоизложба с колажи на тема Програма Еразъм - "прозорец към бъдещето". Чрез колажите студентите представиха значими за тях моменти от осъществената мобилност по програма Еразъм за академичната 2013-2014 г. в университети в Италия и Полша. / линк/

Участие на студентите в научните сесии на катедра "Културология"

2017 Култура, медии, културен туризъм III - Студентска и докторантска научна сесия в рамките на Национален студентски фестивал на изкуствата 2017 г.

2016 Култура, медии, културен туризъм II - Студентска и докторантска научна сесия в рамките на Национален студентски фестивал на изкуствата 2016 г.

2015 Студентска и докторантска научна сесия в чест на проф. днк Ангел Ангелов, проведена в рамкие на Национален студентски фестивал на изкуствата 2015 г.

2014  Култура, медии, културен туризъм Студентска и докторантска научна сесия в рамките на Национален студентски фестивал на изкуствата 2014 г.

2013 Изкуствата и кулурата през вековете - Студентска и докторантска научна сесия  в рамките на Национален студентски фестивал на изкуствата 2013 г.

2011 Езиците на културата - Студентска научна сесия, организирана по случай 35-годишнината от създаването на ЮЗУ "Н. Рилски"

2009 Граници на културологията. Юбилейна конференция по повод 15-годишнината от основаването на специалност "Културология" в ЮЗУ "Н. Рилски".

Мобилност по програма "Еразъм +"

Студентите от специалности "Културология и културен мениджмънт", "Култура и медии", "Култура и културен туризъм" имат възможност в рамките на обучението си да осъществят мобилност по програма "Еразъм+" в следните университети, с които катедра "Културология" има двустранни договори за обучение:

  • Университет във Флоренция, Италия
  • Университет за чужденци в Перуджа, Италия
  • Университет в Палермо, Италия
  • Университет за чужденци в Сиена, Италия
  • Университет Модена и Реджо Емилия,Италия
  • Университет по приложни науки в Турку, Финландия
  • Ягелонски университет в Краков, Полша
  • Педагогически университет в Лудвигсбург, Германия
  • Университет по приложни науки в Гьорлиц, Германия
  • Университет за изкуства Мимар Синан, Турция

Телефон за допълнителна информация: +359 899 893 562

Организирани научни форуми

Катедра "Културология" е организатор на редица научни форуми:

Култура - Памет - Идентичност - международна научна конференция, посветена на 20-годишнината от основаването на Катедра "Културология" /11 май 2016/ /в линка: откъс от пленарния доклад на проф. д.изк. Валентин Ангелов - основател на катедра "Културология" към Югозападен университет "Неофит Рилски"/

Култура и икономика - българо-италианска научна конференция /28-29 март 2014/;

Езиците на културата - международна научна конференция по повод 35-годишнината от основаването на ЮЗУ "Неофит Рилски" и във връзка с юбилея на проф. д.ф.н. Надежда Драгова /28 октомври 2011/;

Семантика, естетика, култура - научна конференция по повод 80-годишния юбилей на проф. д.н. Валентин Ангелов /12 май 2010/;

Граници на културологията - Научна конференция по повод 15 години от основаването на катедра "Културология" /27-28 ноември 2009/

Доминираният от преподавателите в катедра "Културология" научно-изследователски центрове също са организатори на престижни международни научни форуми.

Университетският научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури е организатор на  Първи международен симпозиум "Древни култури в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие" /11-14 октомври 2012 г./, Втори международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики" /12-15 октомври 2016 г./ и на Международен научен семинар "Дионис в Тракия. Мегалитната култура в Древна Тракия" /26-29 август 2014 г./

Центърът за нови медии и дигитална култура е организатор на ежегодната международна научна конференция " Дигитална култура и общество", стартирала през 2011 г., на научната конференция "Нови медии и дигитална култура" /21 октомври, 2010 г./ и на студентски и докторантски кръгли маси и научни семинари.